Εντός Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Εντός Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Περιφερειακή Οδός, ύψος Ευκαρπίας
Θεσσαλονίκη 56450
Ελλάδα
Phone: 2313 323107
Email: info@relaxcenter.gr
Url: http://www.relaxcenter.gr