Αποκτήστε το δικό σας κατάστημα SamanPozar Soaps :

Νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας ΔΥΠΑ Επιχορήγηση 14.800 ευρώ από τη ΔΥΠΑ 14.800 € ΔΥΠΑ : Στις 13 Φεβρουαρίου 2023 ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας νέων, με επιχορήγηση 14.800 € Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών […]